Avdelning Tic

 

Välkomna till oss på avdelning Tic.

Hos oss finns 20 barn i åldrarna 3-5 år och vi som arbetar här heter Lollo, Ullis och Fia.
Vi har en stor och ljus avdelning med rum som lockar till olika typer av lekar och pedagogiska aktiviteter.  
Vi är utomhus varje dag, oftast på vår härliga och lekvänliga gård.
Vi vill att varje barn ska utveckla sin nyfikenhet, sina sociala färdigheter och kunskaper i en
trygg och välkomnande förskolemiljö.

 Välkomna till oss på Tic!