Om förskolorna

Teaterförskolan Duvungarna är en förskola för barn 1-6 år med egen kock som lagar vår mat från grunden och som bakar allt vårt bröd. Teater, drama och musik genomsyrar vår verksamheten och vi menar att vår profil hjälper barnen att utvecklas till trygga, säkra och självständiga individer. Vi har teatergrupper varje vecka och alla barn medverkar efter vilja och förmåga. Vi samlas även varje vecka och har gemensam sångstund med Britt-Marie och Peter. Här sjunger vi företrädesvis Duvungarnas egna sånger. Varje termin avslutas med ett uppspel där alla föräldrar är välkomna. Vårens uppspel bygger på Duvungarnas senaste musikal.

På förskolan arbetar vi temainriktat. Detta innebär att vi med utgång från barnens intresse undersöker, experimenterar och forskar inom ett specielt område. Det är barnen som visar vägen. Det som började med forskning om grodor kan mycket väl sluta med något helt annat. Allt arbete på förskolan utgår från förskolans läroplan och vårt arbete dokumenteras bl.a. genom vår blogg. Här har ni föräldrar möjlighet att få en inblick i det dagliga arbetet på förskolan. 

Förskolan har fyra Toyota minibussar. Med dessa kan vi ta oss iväg på ett bekvämt och säkert sätt. Med våra äldsta barn går vi på simskola, på Dunkers kulturhus för olika aktiviteter där, besöker biblioteket, åker skridskor. m.m. Vi är också på olika lekplatser runt omkring i staden och kan snabbt komma ut i skog och mark. Varje vår åker vi med buss till något spännande utflyktsmål.  
Förskolans placering, nära skog, hav och parker gör att vi ofta lämnar förskolan för att utforska vårt närområde. Så ofta det finns möjlighet går vi också på teaterföreställningar, konserter och sagostunder. Allt för att barnen ska få en så upplevelserik tid på förskolan som möjligt.

För oss är det viktigt med en varierad verksamhet och vi vill att barnen varje dag ska utmanas och lära sig nya saker. I den fria leken lär sig barnen samarbete, konflikthantering och utvecklar sin fantasi. Dessutom utvecklar de sin självständighet. Stor vikt läggs även vid språk, matematik, skapande, experiment, natur, sång och musik. Allt lekes in under roliga och spännande former. Barnen är ute minst en gång varje dag på vår stora fina gård. Denna inbjuder till olika sorters lekar som både tränar motoriken och kreativiteten.