Avdelning Pelle Mys

 

Välkommen till Pellemys!

Vi som arbetar här heter Nina, Sara och Johanna och vi är en avdelning med femton barn i åldrarna 1-3 år.
Vi arbetar temainriktat och anpassar oss efter barngruppen.
Vi strävar efter att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik utifrån läroplanens mål.
Vår fantastiska utemiljö med Jordbodalen och många fina lekplatser runt omkring är välbesökta av oss.
Vår profil är drama och teater vilket genomsyrar vår vardag här på förskolan.
Vi samarbetar med de övriga avdelningarna genom t.ex. sångsamling, gemensamma fester, duvungelopp,
basar, midsommarfirande, gemensamma utflykter
och teateruppspel varje termin.