Profil

Förskolan har musik och teater som profil. 
Genom musiken är det lätt att mötas. Man blir glad och har många roliga och mysiga stunder tillsammans. Vi sjunger, lyssnar och rör oss till olika slags musik. Barnen får lära sig att sjunga i mikrofon och de får uppträda inför publik. 
Teater och drama ger en möjlighet för barnet att uttrycka sin fantasi, spontanitet och kreativitet. De lär sig uttrycka sig med hjälp av rörelse, musik, dans och tal. 
I vårt arbete strävar vi efter att barnen ska stärka sig både i gruppen och som enskilda individer. 
Varje termin sätter vi gemensamt upp en liten minimusikal. Vi använder oss av mikrofoner och mycket av Duvungarnas eget material men även av annan musik.
Varje barn medverkar efter förmåga och intresse