Tankar och mål

Mål för Teaterförskolan Duvungarna Barnen ska känna glädje och gemenskap och ges många tillfällen till lek. Initiativförmåga, kreativitet och försök till egna positiva konfliktlösningar ska uppmuntras. Vi ska ta tillvara varje barns individuella egenskaper. Barnen ska få utvecklas i sin egen takt i en positiv och kreativ miljö. Vi vill se till barnens helhet och ge en allsidig stimulering. Social-empatisk- grovmotorisk- finmotorisk- intellektuell och praktisk träning. Barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga på förskolan. Det ska alltid finnas en vuxen som kan uppmuntra, trösta och tillvarata det enskilda barnets behov. Föräldrar och barn ska få ett positivt bemötande och föräldrar ska ha möjlighet att samtala omkring det egna barnet.

Prioriterade mål i arbetsplanen
Det ska vara roligt att gå till förskolan. Vårt mål är att ha nöjda föräldrar och barn som är positiva till vår pedagogiska inriktning och som känner trygghet och tilltro till personalen och verksamheten. Vi vill också kunna se och bekräfta varje barn Vi prioriterar arbetet med det sociala samspelet i gruppen, konfliktlösningar, personlig utveckling vad gäller självtillit, språkutveckling och empati. Barngruppen ska vara så sammansatt att det finns möjlighet att komma iväg på olika aktiviteter utanför förskolan. Personal och föräldrar ska ha en bra, tät kontakt där det finns möjlighet till dagliga samtal. Varje barn ska ha en fungerande utvecklingsplan vilken sammanställs i samråd med föräldrar och barn. Miljön inne och ute ska uppmuntra till lek och kreativitet